Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM

Hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440112 18 A00, B00, B08, D07

Mã ngành
7440112
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, B00, B08, D07