Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM

Hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440112 19 A00, B00, B08, D07

Mã ngành
7440112
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, B00, B08, D07