Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Cần Thơ

Hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440112 23.15 A00, B00, C02, D07

Mã ngành
7440112
Điểm chuẩn
23.15
Tổ hợp môn
A00, B00, C02, D07