Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Cần Thơ

Hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440112 21.5 A00, B00, D07

Mã ngành
7440112
Điểm chuẩn
21.5
Tổ hợp môn
A00, B00, D07