Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Khoa Học - Đại học Huế

Hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440112 15.5 A00, B00, D01, D07

Mã ngành
7440112
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, B00, D01, D07