Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Khoa Học - Đại học Huế

Hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440112 15 A00, B00, D01, D07

Mã ngành
7440112
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, B00, D01, D07