Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Đà Lạt

Hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440112 16 A00, B00, D07, D90

Mã ngành
7440112
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D90