Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Ngôn ngữ Đức** CTĐT CLC TT23

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220205CLC 27.78 D01, D05, D78, D90

Ngoại Ngữ hệ số 2, >= 4

Mã ngành
7220205CLC
Điểm chuẩn
27.78
Tổ hợp môn
D01, D05, D78, D90
Ghi chú
Ngoại Ngữ hệ số 2, >= 4