Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Cần Thơ

Sinh hoc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420101 22.75 A02, B00, B03, B08

Mã ngành
7420101
Điểm chuẩn
22.75
Tổ hợp môn
A02, B00, B03, B08