Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Cần Thơ

Sinh hoc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420101 19.5 B00, D08

Mã ngành
7420101
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
B00, D08