Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Cần Thơ

Sinh hoc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420101 23.3 A02, B00, B03, B08

Mã ngành
7420101
Điểm chuẩn
23.3
Tổ hợp môn
A02, B00, B03, B08