Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Đà Lạt

Sinh hoc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420101 16 A00, B00, B08, D90

Mã ngành
7420101
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, B00, B08, D90