Chủ nhật, 19/9/2021
Đại học Đà Lạt

Sinh hoc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420101 18 A00, A14, B00, D08, D90

Đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng

Mã ngành
7420101
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A14, B00, D08, D90
Ghi chú
Đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng