Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Kiên Giang

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 14 D01, D14, D15

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
D01, D14, D15