Thứ ba, 21/9/2021
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 17.5 A01, D01, D09, D14

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
17.5
Tổ hợp môn
A01, D01, D09, D14