Thứ ba, 18/6/2024
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 20.02 A01, D01, D09, D14

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
20.02
Tổ hợp môn
A01, D01, D09, D14