Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Đồng Nai

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 22 A01, D01

Anh văn đã tính nhân 2 và được quy về thang điểm 30

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A01, D01
Ghi chú
Anh văn đã tính nhân 2 và được quy về thang điểm 30