Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Đồng Nai

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 21.75 A01, D01

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
21.75
Tổ hợp môn
A01, D01