Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Sư phạm Hà Nội

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 27.4 D01

TTNV <=5

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
27.4
Tổ hợp môn
D01
Ghi chú
TTNV <=5