Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Hà Nội

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 35.38 D01

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
35.38
Tổ hợp môn
D01