Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Hà Nội

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 36.75 D01

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
36.75
Tổ hợp môn
D01