Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Hà Nội

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 35.55 D01

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
35.55
Tổ hợp môn
D01