Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Mở Hà Nội

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 31 D01

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
31
Tổ hợp môn
D01