Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Mở Hà Nội

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 34.27 D01

tiếng Anh >=9 + nhân 2 NV1

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
34.27
Tổ hợp môn
D01
Ghi chú
tiếng Anh >=9 + nhân 2 NV1