Thứ hai, 20/5/2024
Học viện Ngoại giao

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 33.25 D01

Tiếng Anh hệ số 2, tiêu chí phụ: Tiếng Anh >= 9.2, TTNV <= 5

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
33.25
Tổ hợp môn
D01
Ghi chú
Tiếng Anh hệ số 2, tiêu chí phụ: Tiếng Anh >= 9.2, TTNV <= 5