Thứ năm, 16/9/2021
Học viện Ngoại giao

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 36.9 D01

Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
36.9
Tổ hợp môn
D01
Ghi chú
Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2