Thứ năm, 30/6/2022
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 35.65 D72

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
35.65
Tổ hợp môn
D72