Thứ ba, 18/6/2024
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 34.5 D72, R25

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
34.5
Tổ hợp môn
D72, R25