Thứ tư, 19/1/2022
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 36.65 D78

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
36.65
Tổ hợp môn
D78