Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Thăng Long

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 24.5 D01, D78, D96

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
D01, D78, D96