Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Thăng Long

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 24.05 D01

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
24.05
Tổ hợp môn
D01