Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Thăng Long

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 25.68 D01

Tiếng Anh nhân hệ số 2

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
25.68
Tổ hợp môn
D01
Ghi chú
Tiếng Anh nhân hệ số 2