Thứ năm, 16/9/2021
Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 15 D01, D10, D14, D15

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
D01, D10, D14, D15