Thứ năm, 19/5/2022
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 24 A01, D01, D07, D15

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A01, D01, D07, D15