Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 22.75 A01, D01, D07, D15

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
22.75
Tổ hợp môn
A01, D01, D07, D15