Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Cửu Long

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 14 A01, D01, D14, D15

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A01, D01, D14, D15