Thứ ba, 5/3/2024
Đại học Cửu Long

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 15 A01

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01