Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Nha Trang

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 24 A01, D01, D14, D15

Tiếng Anh 6.5

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A01, D01, D14, D15
Ghi chú
Tiếng Anh 6.5