Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Nha Trang

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 23 D01, D14, D15, D96

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
D01, D14, D15, D96