Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Nha Trang

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 21 A01, D01, D14, D15

Tiếng anh >6.5

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A01, D01, D14, D15
Ghi chú
Tiếng anh >6.5