Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Hải Phòng

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 24 D06, D15

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
D06, D15