Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Hải Phòng

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 17 A01, D01, D06, D15

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A01, D01, D06, D15