Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Hải Phòng

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 27 A01, D01, D06, D15

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
27
Tổ hợp môn
A01, D01, D06, D15