Chủ nhật, 24/9/2023
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 15.5 A01, D01, D14, D15

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A01, D01, D14, D15