Chủ nhật, 1/10/2023
Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 18 A01, D01, D14, D15

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A01, D01, D14, D15