Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Kinh Tế -Tài Chính TP HCM

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 21 A01, D01, D14, D15

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A01, D01, D14, D15