Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Quốc Tế Sài Gòn

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 17 D01, D15, D72, D78

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
D01, D15, D72, D78