Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Sư phạm TP HCM

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 25.1 D01

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
25.1
Tổ hợp môn
D01