Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Sài Gòn

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 25 D01

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
D01