Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Sài Gòn

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 24.58 D01

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
24.58
Tổ hợp môn
D01