Thứ năm, 27/1/2022
Đại học Sài Gòn

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 20.78 D01

Môn chính: Anh

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
20.78
Tổ hợp môn
D01
Ghi chú
Môn chính: Anh