Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Sài Gòn

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 24.24 D01

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
24.24
Tổ hợp môn
D01