Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 27.2 D01

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
27.2
Tổ hợp môn
D01