Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 26.05 D01

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
26.05
Tổ hợp môn
D01