Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Nông Lâm TP HCM

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 23 A01, D01, D14, D15

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A01, D01, D14, D15