Thứ tư, 29/6/2022
Đại học Nông Lâm TP HCM

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 26 A01, D01, D14, D15

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
A01, D01, D14, D15