Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Mở TP HCM

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 26.8 A01, D01, D14, D78

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
26.8
Tổ hợp môn
A01, D01, D14, D78