Thứ tư, 24/7/2024
Đại học Mở TP HCM

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 25 A01, D01, D14, D78

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
A01, D01, D14, D78