Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Luật TP HCM

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 27.5 D84

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
27.5
Tổ hợp môn
D84