Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Công nghiệp TP HCM

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 22.5 D01, D14, D15, D96

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
D01, D14, D15, D96