Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Tôn Đức Thắng

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 22 D01, D11

Tiếng Anh

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
D01, D11
Ghi chú
Tiếng Anh