Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 35.6 D01, D11

Anh nhân 2

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
35.6
Tổ hợp môn
D01, D11
Ghi chú
Anh nhân 2