Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Tôn Đức Thắng

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 33.5 D01, D11

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
33.5
Tổ hợp môn
D01, D11