Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Tôn Đức Thắng

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 34 D01, D11

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
34
Tổ hợp môn
D01, D11