Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 26 A00, A01, D14, D15

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
A00, A01, D14, D15