Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 32.25 A01, D14, D15

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
32.25
Tổ hợp môn
A01, D14, D15