Thứ bảy, 10/6/2023
Đại học Gia Định

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 18 A00, A01, C00, D01

Chương trình tài năng

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01
Ghi chú
Chương trình tài năng