Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Gia Định

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 15.5 A00, A01, C00, D09

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D09