Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Phan Thiết

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 15.5 D01, D14, D15, D66

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
D01, D14, D15, D66