Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Tây Đô

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 16 D01, D14, D15, D66

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
D01, D14, D15, D66