Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Đà Lạt

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 16.5 D01, D72, D96

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
D01, D72, D96