Thứ ba, 23/4/2024
Khoa Du Lịch - Đại học Huế

Du lịch điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810102 15.5 A00, A01, D01, D10

Mã ngành
7810102
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D10