Thứ tư, 29/6/2022
Khoa Du Lịch - Đại học Huế

Du lịch điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810102 16.5 A00, C00, D01, D10

Mã ngành
7810102
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
A00, C00, D01, D10