Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Khoa học thuỷ sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620303 16 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7620303
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07