Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Khoa học thuỷ sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620303 15.6 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7620303
Điểm chuẩn
15.6
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07