Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Phạm Văn Đồng

Sư phạm Tiếng Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140231 19 D72, D96

Mã ngành
7140231
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
D72, D96