Chủ nhật, 26/3/2023
Đại học Phạm Văn Đồng

Sư phạm Tiếng Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140231 18.5 D01, D72, D96

Mã ngành
7140231
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
D01, D72, D96