Thứ ba, 6/12/2022
Đại học Hải Phòng

Sư phạm Tiếng Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140231 26.5 A01, D01, D06, D15

Mã ngành
7140231
Điểm chuẩn
26.5
Tổ hợp môn
A01, D01, D06, D15