Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Hải Phòng

Sư phạm Tiếng Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140231 30.5 D06, D15

Mã ngành
7140231
Điểm chuẩn
30.5
Tổ hợp môn
D06, D15