Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Sư phạm TP HCM

Sư phạm Tiếng Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140231 26.62 D01

Mã ngành
7140231
Điểm chuẩn
26.62
Tổ hợp môn
D01