Chủ nhật, 26/9/2021
Đại học Sư Phạm TP HCM

Sư phạm Tiếng Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140231 22.55 D01

Mã ngành
7140231
Điểm chuẩn
22.55
Tổ hợp môn
D01