Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Cần Thơ

Sư phạm Tiếng Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140231 24.25 D01, D14, D15

Mã ngành
7140231
Điểm chuẩn
24.25
Tổ hợp môn
D01, D14, D15