Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Cần Thơ

Sư phạm Tiếng Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140231 26.1 D01, D14, D15

Mã ngành
7140231
Điểm chuẩn
26.1
Tổ hợp môn
D01, D14, D15