Thứ hai, 20/3/2023
Đại học Cần Thơ

Sư phạm Tiếng Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140231 25.75 D01

Mã ngành
7140231
Điểm chuẩn
25.75
Tổ hợp môn
D01