Thứ ba, 30/5/2023
Phân Hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 22 A00, C00, D01

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, C00, D01