Thứ bảy, 2/7/2022
Phân Hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 23.75 A00, A09, C00, D01

TTNV<=2

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
23.75
Tổ hợp môn
A00, A09, C00, D01
Ghi chú
TTNV<=2