Thứ năm, 25/7/2024
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 23.26 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
23.26
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01