Thứ ba, 21/9/2021
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 20 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01