Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Đồng Nai

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 22.25 A00, A01, C00, D90

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
22.25
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D90