Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Đồng Nai

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 23 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01