Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Tiền Giang

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 29.95 A01, C00, D01

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
29.95
Tổ hợp môn
A01, C00, D01