Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Tiền Giang

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 22.5 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01