Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Hải Phòng

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 16.5 A00, C01, C02, D01

Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
A00, C01, C02, D01
Ghi chú
Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng