Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Hải Phòng

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 22 A00, C01, C02, D01

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, C01, C02, D01