Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Sư Phạm TP HCM

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 25.4 A01, D01

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
25.4
Tổ hợp môn
A01, D01