Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Cần Thơ

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 27.75 A00, C01, D01, D03

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
27.75
Tổ hợp môn
A00, C01, D01, D03