Thứ ba, 3/10/2023
Đại học Đà Lạt

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 25.25 A16, C14, C15, D01

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
25.25
Tổ hợp môn
A16, C14, C15, D01