Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Đà Lạt

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202 19 A16, C14, C15, D01

Đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng

Mã ngành
7140202
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A16, C14, C15, D01
Ghi chú
Đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng